Wikipedia
Kittens
Dierenasiel
Kittens zijn cute


Adopteer een kitten

De aanbevolen hoeveelheid voeding die uw kitten zou
moeten eten per dag wordt weergegeven in de volgende tabel:

1 maand 25-40 gr
2 maanden 40-50 gr
3 maanden 50-55 gr
4 maanden 55-60 gr
5 maanden 60-70 gr

 Er is een belangrijke spreuk als het aankomt op de aanschaf van dieren:        "bezint eer ge begint".
 Asiels zitten vol met afgedankte en niet geplaatste kittens. Voor de aanschaf van een kat is het belangrijk van te voren over een aantal zaken goed na te denken:

  1.   Nemen we een kitten of een kat uit het asiel?
  2.   Nemen we een raskat of een "huis-tuin- en keukenkat" (ook wel aangeduid met Europese Korthaar)?
  3.   Katten leven steeds langer, dus u zou uw kat wel 16 jaar of langer kunnen hebben. Heeft u straks ook nog tijd?
  4.   Op welke kosten moet ik rekenen? Denk aan kosten voor voeding, speeltjes, opvang en dierenartskosten.
  5.   En als we niet ruim bij kas zitten, kunnen we ons dan niet beter verzekeren tegen onvoorziene uitgaven?

 Een katje alleen maar nemen "omdat het voor de kinderen zo leuk is" is geen goede basis. U bent uiteindelijk de verantwoordelijke voor uw kat.